ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Olbios Marina Resort Hotel İşletmesi ve tüm ekip çalışanları doğal kaynakların etkin kullanılması ve doğal dengenin kendini yenileyebilmesine imkan tanıyabilme, işletmenin çevre üzerindeki olumsuz etkisinin asgari düzeye indirilmesi için belirli politika ve kriterler doğrultusunda çalışmaktadır. Bu politika ve kriterler;

* Otelimize ait tüm faaliyetleri çevrenin korunması ve iyileştirilmesini önemseyerek gerçekleştirmek ve belirlenen limit değerler doğrultusunda ilerleyerek, yasal gereklilikleri de sağlamak,

* Kirliliğin önlenmesi prensibinden hareketle faaliyetlerimizin bütün aşamalarında önleyici yaklaşımla hareket etmek,

* Atıkların en uygun şekilde geri dönüşümünü sağlayarak bertarafını düzenlemek,

* Doğal kaynakları, malzeme ve enerjiyi en verimli ve ekonomik şekilde kullanmak,

* Çalışanlarımızın ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atacak riskleri en aza indirgemek ve iş kazalarını önlemek,

* Enerji kayıplarının azaltılması ve verimliliğin arttırılması için teknolojik gelişmelere paralel olarak iyileştirici düzenlemeler yapmak,

* Doğada çabuk çözünen ve daha az atık bırakan çevre dostu ürünler kullanmak,

* Çevre bilinci ve atık yönetimi hakkında sürekli personel eğitimi düzenlemek ve misafirleri bilgilendirmek için görsel sunumlar ve bilgiler oluşturmak,

* Çevre etkinliklerini düzenleyerek toplumsal çevre bilinçlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite, Çevre, Hijyen gibi her anlamda farkındalık yaratarak bölgede örnek teşkil edecek tesis durumunda olmak,

Olbios anayasamız doğrultusunda misafirlerimizi aile bireylerimiz gibi benimseyerek beklentilerinin üzerinde hizmet sunmak,

Personelimize takım ruhu prensibini ve “Hijyen Sağlıktır” sloganını benimsetmek,

ISO Standartlarını tüm çalışanlarla benimseyip, gereklerini uygulayarak sürekli iyileştirmek,

Olbios ailesi olarak çalışanları ile birlikte gıda güvenliği ve çevre bilincini oluşturmak, gelecek nesillere daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir çevre bırakmak KALİTE POLİTİKAMIZDIR.

 

ÖDÜLLERİMİZ

 

                                              Mavi Bayrak, Daha önceki yıllardan süre gelen “Mavi Bayrak” ödülümüz bu senede periyodik olarak yapılan denetim sonucunda mevcut durumu korunmuş ve 2014 yılında da plaket alınmıştır. Mavi Bayrak; 44 ülkede faaliyet yürütülen “Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın (FEE), belli kriterlere sahip plaj ve marinalara verilen ödüldür.

 

 

                                             Yeşil Anahtar, TURÇEV ( Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) tarafından yapılan denetimler sonucu çevreye verdiğimiz önem ve doğayı koruma çabamız doğrultusunda “Yeşil Anahtar” ödülünü almış bulunmaktayız. Yeşil Anahtar çevrenin korunması yönündeki girişimleri ödüllendirerek destekleyen, iklim değişikliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir turizme katkıda bulunmayı amaçlayan turizm tesisleri için uluslararası bir eko-etikettir.

 

                                              Yeşil Yıldız, Çevre duyarlılığımız ve politikalarımız neticesinde Çukurova  Bölgesinde Yeşil Yıldız alan ilk ve tek İşletme Olbios Marina Resort Hotel’dir.  Yeşil Yıldız Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında Bakanlık belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen mevcut Turizm İşletmesi Belgelerindeki yıldızların yeşil olarak gösterildiği ve plaketlerinin üzerinde çevreye duyarlı tesis ibaresinin yazıldığı bir çevre etiketidir. (eko-label)

 

 

                                              ISO ; 2013 Yılı Aralık ayı itibariyle başlayan ISO (9001:2008 /  14001:2004 / 22000:2005) Kalite yönetim sistemleri standartlarının oluşturulması çalışmalarımız  Olbios Ailesinin tüm çalışanlarının üstün çabası ve ekip ruhu sonucu yine Çukurova Bölgesinde İLK kez İSO Belgesi alan İşletme olmayı başardık. 1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for Standardization)Uluslararası Standard organizasyonudur.